Switch to English
 
2016 metai
Lietuvoje terorizmo grėsmių situacija nepakitusi 
 
 2016.07.15

Valstybės saugumo departamentas informuoja, kad Lietuvoje terorizmo grėsmių situacija nepakitusi, duomenų apie planuojamus teroro išpuolius nėra.

Visos Lietuvos institucijos atsakingos už kovą prieš terorizmą yra pasiruošusios, budrios ir tarpusavyje glaudžiai bendradarbiauja.

Lietuvoje terorizmo grėsmės lygis nekito nuo 2015 metų - penkių lygių skalėje šiuo metu nustatytas antrasis, t.y., žemas grėsmės lygis.

 


VSD Seime pristatė 2015 metų veiklos ataskaitą. Paskelbtas bendras VSD ir AOTD 2015 metų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas
 
 2016.03.30

Spaudos konferencija SeimeSeime vykusioje spaudos konferencijoje Valstybės saugumo departamentas kartu su Antruoju operatyvinių tarnybų depar-tamentu prie Krašto apsaugos ministerijos visuomenės dėmesiui pateikė svarbius doku-mentus: Lietuvos žvalgybos institucijų matomas grėsmes nacionaliniam saugumui ir praeitų metų veiklos ataskaitas.

Spaudos konferencijoje dalyvavo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas, Valstybės saugumo departamento direktorius Darius Jauniškis ir AOTD direktorius Alvydas Šiuparis. Valstybės saugumo departamentas viešas veiklos ataskaitas visuomenei teikia nuo 2011 metų. Šiemet nauja yra tai, kad Lietuvos žvalgybos institucijos (VSD ir AOTD) vieną dokumentą – 2015 metų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą – yra parengusios bendrai. Šio vertinimo tikslas – informuoti Lietuvos piliečius apie mūsų valstybei ir Lietuvos žmonėms kylančias grėsmes.

VSD 2015 metų veiklos ataskaitoje pateikiami Departamento metų veiklos darbai. Pateikiama apibendrinta informacija apie VSD veiklos organizavimą – pernai įvykusią struktūros ir veiklos peržiūrą, informuojama, kaip Departamentas vykdė žvalgybą ir kontržvalgybą, bendradarbiavo su kitomis valstybės institucijomis bei užsienio partneriais prognozuojant, nustatant bei šalinant grėsmes, pavojus ir rizikos veiksnius Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui bei interesams.

Su VSD 2015 metų veiklos ataskaita ir Bendru (VSD ir AOTD) 2015 metų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimu galite susipažinti pasirinkę atitinkamas nuorodas.  
 

 

VSD Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui uždarame posėdyje pristatė 2015 metų veiklos ataskaitą  
 
 2016.03.23

VSD direktorius D. Jauniškis NSGK nariams pristatė Departamento veiklos ataskaitą už 2015 metus, įvykdytą struktūrinę pertvarką, pakeistus veiklos organizavimo principus, peržiūrėtus prioritetus ir ilgalaikes institucijos veiklos gaires.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariams buvo pateikta detali informacija apie Departamento veiklą žvalgybos, kontržvalgybos, konstitucinio saugumo užtikrinimo srityse. Posėdžio metu pateiktos ekspertų išvados vertinant praeitų metų grėsmių ir nacionalinio saugumo pokyčius, buvo pristatytos globalaus ir regioninio saugumo prognozės. Departamento vadovybė ir žvalgybos pareigūnai atsakė į konkrečius komiteto narių klausimus, išklausė pastabas ir teiktus siūlymus.

Viešą VSD veiklos ataskaitą ir Departamento fiksuojamas grėsmes nacionaliniam saugumui planuojama pateikti artimiausiu metu. 
 

 

VSD įvyko tarpinstitucinis pasitarimas dėl išpuolių Briuselyje
  
 2016.03.22

Valstybės saugumo departamente įvyko tarpinstitucinis pasitarimas, kuriame buvo aptarta saugumo situacija Lietuvoje. Koordinaciniame pasitarime dalyvavo Vidaus reikalų ministras, Užsienio reikalų ministerijos, Kriminalinės policijos biuro, Vadovybės apsaugos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Krašto apsaugos ministerijos Antrojo operatyvinių tarnybų departamento ir kitų valstybės institucijų atstovai.

Posėdyje buvo pasikeista aktualiausia informacija, galinčia turėti įtakos grėsmės pokyčiams Lietuvoje, ir numatytos prevencines saugumo stiprinimo priemones. Sutarta dėl tolimesnių taktinių veiksmų, atitinkamoms tarnyboms rekomenduota padidinti budrumo lygį. Buvo konstatuota, kad įvertinus aktualiausią žvalgybos informaciją, šiuo metu nėra pagrindo visoje Lietuvoje didinti teroro grėsmės lygį. 

 

 

 
© 2009 metai