Switch to English
 
2015 metai

VSD dėkoja visuomenei už pranešimus ir ragina toliau aktyviai teikti informaciją
 
 2015.11.16

Po teroristinių išpuolių Paryžiuje, internetinėje erdvėje suaktyvėjo įvairios informacijos siuntėjai. Valstybės saugumo departamentas iš gyventojų gauna pranešimų apie grasinančius elektroninius laiškus ir socialiniuose tinkluose platinamas provokuojančias žinutes. 

Departamento pareigūnai analizuoja gautą informaciją, nustato jos skleidėjus, siuntimo kanalus bei identifikuoja įrangos adresus. Šiais VSD keičiasi su kitomis Lietuvos teisėsaugos institucijomis ir partneriais užsienyje.   

Dėkodami už jau pateiktas žinias, dar kartą primename, kad sužinoję, Jūsų manymu, svarbią informaciją apie kilusias ar galinčias kilti grėsmes valstybės saugumui, nedelsdami informuokite Valstybės saugumo departamentą elektroniniu paštu  vsd@vsd.lt ir spauda@vsd.lt.  Mes garantuojame Jūsų pateiktos informacijos konfidencialumą.

 
 

VSD įvyko tarpinstitucinis pasitarimas dėl įvykių Paryžiuje
 
 2015.11.14

VSD direktorius Darius Jauniškis sukvietė tarpinstitucinį pasitarimą, kuriame, reaguojant į Prancūzijos sostinėje įvykusius teroro išpuolius, buvo aptarta saugumo situacija Lietuvoje, pasikeista naujausia žvalgybine informacija ir numatytos prevencinės saugumo stiprinimo priemonės.

Koordinaciniame pasitarime dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos Antrojo operatyvinių tarnybų departamento, Kriminalinės policijos biuro, Vadovybės apsaugos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovai.

Posėdyje buvo konstatuota, kad įvertinus aktualiausią žvalgybinę informaciją, šiuo metu nėra pagrindo Lietuvoje didinti terorizmo grėsmės lygį. Sutarta, kad atsakingų institucijų paskirtieji asmenys aktyviai keistis informacija tam, kad būtų galima kuo greičiau reaguoti į galimus grėsmės pokyčius. 
 

 

 
VSD aptartos prevencinės priemonės rengiantis priimti prieglobsčio prašytojus
 
 2015.09.18

Valstybės saugumo departamentas (VSD), koordinuodamas valstybės institucijų kovą prieš terorizmą, sušaukė tarpžinybinį pasitarimą, kuriame buvo aptartos terorizmo prevencijos priemonės ir valstybės institucijų veiksmų koordinavimas, rengiantis priimti perkeliamus prieglobsčio prašytojus. Susitikime dalyvavo VSD, Vidaus reikalų ir Užsienio reikalų ministerijų, Migracijos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos kriminalinės policijos biuro atstovai.

Šiuo metu Europos šalių žvalgybos tarnyboms iškilęs iššūkis identifikuoti susijusius su terorizmu asmenis dideliame prieglobsčio prašytojų sraute. VSD neturi duomenų, kad tarp prieglobsčio prašytojų yra tokių asmenų, tačiau negalima visiškai atmesti prielaidos, jog tarp plūstančių prieglobsčio prašytojų gali jų pasitaikyti. 

Pasitarime sutarta glaudžiai derinti valstybės institucijų veiksmus rengiantis ir vykdant prieglobsčio prašančių asmenų duomenų tikrinimą. VSD aktyviai dalyvaus prieglobsčio prašytojų perkėlimo į Lietuvą procese. Departamento pareigūnai tikrins kiekvieną į Lietuvą perkeliamą pabėgėlį, kad grėsmę valstybės saugumui galintys kelti asmenys į Lietuvą nepatektų. VSD jau dabar konsultuojasi su partneriais, tariasi dėl keitimosi informacija ir kitokio bendradarbiavimo būdų. VSD pareigūnai vyks į pabėgėlių stovyklas ir centrus.

 

 

Rusija ieško galimybių skleisti propagandą Baltijos valstybėse 
 2015.07.01


Valstybės saugumo departamentas 2014 metų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime aptarė Rusijos valstybinės naujienų agentūros „Rossija segodnia“ pradėtą tarptautinį ir brangiai kainuojantį informacinį projektą „Sputnik“. Šis Rusijos propagandai skleisti skirtas projektas (interneto portalai, televizija, radijo stotys) turi apimti 30 valstybių. Numatyta projekto centrus steigti visose trijose Baltijos valstybėse ir naujienas skelbti rusų, estų, latvių ir lietuvių kalbomis.

Vilniuje ir Taline lankėsi „Sputnik“ darbuotojai. Jie rinko informaciją apie Lietuvoje ir Estijoje veikiančias radijo stotis, televizijos kanalus, aiškinosi galimybes įsigyti transliacijų licencijas, bendravo su Rusijos ambasadų darbuotojais, tėvynainių organizacijų atstovais. Veržiantis į Baltijos ir kitų šalių informacinę erdvę „Sputnik“ projekto vykdytojams itin svarbu iš vietos žurnalistų, apžvalgininkų suburti kelių ar keliolikos asmenų profesionalias komandas, kurios ruoštų informacinius pranešimus, siužetus, imtų interviu ir operatyviai perduotų parengtą informaciją. Neabejotina, kad prokremliško „Sputnik“ atstovai, kaip jau yra įprasta, mūsų šalį Rusijos ir Pasaulio auditorijai stengsis pateikti kaip tautinių mažumų netoleruojančią šalį, manipuliuos neofašistų ir nacionalistų sąvokomis, skleis dezinformaciją apie Lietuvos strateginius projektus.

Valstybės saugumo departamentas atkreipdamas žurnalistų bendrijos, visuomenės ir kiekvieno piliečio dėmesį į šį Rusijoje parengtą brangų strateginį projektą ragina neįsitraukti į neskaidrius sandorius ir kritiškai vertinti pasiūlymus bendradarbiauti. Apie tokius pasiūlymus prašytume informuoti Valstybės saugumo departamentą.

 

Sulaikytas Rusijos saugumo tarnybos darbuotojas
 
 2015.05.04

Valstybės saugumo departamentui vykdant ilgalaikę žvalgybos operaciją, 2015.04.29 Lietuvoje buvo sulaikytas Rusijos pilietis N.F., kuris yra etatinis Rusijos saugumo tarnybos FSB darbuotojas. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra sulaikyto piliečio atžvilgiu pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 119 straipsnį (šnipinėjimas).

VSD jau kuris laikas perspėja visuomenę ir valstybės tarnautojus apie aktyvią bei agresyvią Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų veiklą prieš Lietuvą: naudojamus metodus, tikslus ir taikinius.

VSD yra nustatęs, kad minėtas Rusijos FSB darbuotojas vykdė prieš Lietuvą nukreiptą šnipinėjimo operaciją, kurios tikslas – prasiskverbti į Lietuvos valstybės valdymo institucijas bei Lietuvos teisėsaugos ir žvalgybos tarnybas. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, bendradarbiaudamas su Generaline prokuratūra ir Policijos departamentu, užkardė eilinį Rusijos žvalgybos tarnybų bandymą prieiti prie tik Lietuvos vadovams žinomos informacijos, siekiant manipuliuoti ir įtakoti Lietuvos sprendimų priėmimo procesus aukščiausiame lygyje.
 

 

Pareigas pradėjo eiti naujas VSD direktorius   
 2015.04.14


Šiandien įsigaliojo Lietuvos Respublikos Prezidentės dekretas dėl Dariaus Jauniškio skyrimo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriumi. D. Jauniškis paskirtas penkerių metų kadencijai, jam suteiktas pirmas rangas.

D.Jauniškis perima VSD seifo raktus
Oficialios ceremonijos metu Prezidentės vyriausiasis patarėjas V. Sarapinas pristatė naująjį direktorių D. Jauniškį Valstybės saugumo departamento žvalgybos pareigūnams.

Pareigas pradėjęs eiti naujasis Valstybės saugumo departamento direktorius D. Jauniškis iš kadenciją baigusio G. Grinos perėmė VSD seifo raktą. 

 

VSD Seime pristatė 2014 metų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą
 
 2015.03.30

Seime vykusioje spaudos konferencijoje Valstybės saugumo departamentas ir Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos pristatė 2014 metų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimus.
VSD pristatė 2014 metų grėsmių vertinimą
Spaudos konferencijoje dalyvavo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas, Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, AOTD direktorius pulkininkas Alvydas Šiuparis ir Valstybės saugumo departamento direktorius Gediminas Grina.

Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą galite skaityti čia.
 

 

Iškilmingai paminėtos VSD atkūrimo 25-osios metinės  
 
 2015.03.27

VSD 25-metisKovo 26-oji yra Valstybės saugumo departamento atkūrimo diena. 1990 metais – lygiai prieš ketvirtį šimtmečio – atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę buvo atkurtas ir Lietuvos Respublikos saugumo departamentas. Ši sukaktis iškilmingai paminėta Vilniaus rotušėje.

VSD atkūrimo 25-ųjų metinių proga Lietuvos žvalgybos bendruomenę sveikino Seimo pirmininkė, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, Lietuvos Respublikos ministerijų ir institucijų vadovai, Lenkijos, Latvijos ir Estijos žvalgybos ir saugumo tarnybų vadovai, taip pat kitų užsienio šalių – mūsų partnerių – žvalgybos tarnybų atstovai, buvę Valstybės saugumo departamento vadovai ir kiti garbūs svečiai.

Valstybės saugumo departamento atkūrimo 25-ųjų metinių proga už pavyzdingą tarnybą žvalgybos pareigūnai ir asmenys nusipelnę Lietuvos nacionaliniam saugumui buvo apdovanoti Seimo pirmininkės, Ministro pirmininko ir Departamento direktoriaus atminimo dovanomis bei pasižymėjimo ženklais.

 

 

Minėjime dalyvavusių VSD vadovų bendra nuotrauka

 

Dėl grėsmių Lietuvos informaciniam saugumui
 
 2015.02.23

Valstybės saugumo departamentas informuoja, kad pastaruoju metu fiksuojamos vis akivaizdesnės Rusijos pastangos kurstyti informacinį karą ir siekti kuo plačiau paskleisti savo propagandą Lietuvos masinės informacijos priemonėse bei internetinėje žiniasklaidoje ar socialiniuose tinkluose. Ieškoma būdų, kaip prisidengiant kitose valstybėse registruotomis įmonėmis, investuoti į žiniasklaidos priemones Lietuvoje arba remti jas finansiškai ir taip daryti įtaką jų skelbiamos informacijos bei transliuojamų laidų turiniui.

VSD duomenimis, užsienio valstybių atstovai, nebūtinai Rusijos, gali siūlyti Lietuvoje veikiančioms žiniasklaidos priemonėms bendradarbiauti skleidžiant Rusijai palankią informaciją, rengiant informacines kampanijas ar tiesiog spausdinant užsakomuosius straipsnius. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvai priešišką informacinį foną siekiama formuoti ir regioninėje Lietuvos žiniasklaidoje.

VSD ragina Lietuvos žurnalistų bendruomenę nepasiduoti galimoms Rusijos provokacijoms, o pastebėjus tyčinius ar įtartinus propagandos skleidimo veiksmus, bandymus daryti finansinę įtaką ar siekius paveikti rengiamos informacijos turinį prašo informuoti Valstybės saugumo departamentą – telefonu Vilniuje (5) 2124720, elektroniniu paštu – spauda@vsd.lt.
 

 

VSD komentaras dėl diskusijų apie kovos prieš terorizmą koordinavimą Lietuvoje  
 2015.01.23


Valstybės saugumo departamentas neketino ir neketina atsisakyti kovos prieš terorizmą funkcijos. Pasikeitus įstatymams ir vykstant reformoms kovos prieš terorizmą funkcija tebėra VSD veiklos dalis. Viena iš VSD užduočių yra vertinti teroro akto grėsmės lygį Lietuvoje ir teikti Vyriausybei rekomendacijas dėl šio lygio nustatymo. Valstybės saugumo departamentas iš įvairių šaltinių, taip pat ir bendradarbiaudamas su užsienio šalių partneriais, renka žvalgybinę informaciją apie galimas teroristines grėsmes, įtartinus asmenis ir teikia tokią informaciją institucijoms, kurios turi į konkrečius atvejus reaguoti – svarstyti vizų ar leidimų gyventi šalyje išdavimo klausimus, suimti, daryti kratas, apklausti ir panašiai. Beje, analogiška sistema veikia daugelyje Europos Sąjungos valstybių.

Įvykus teroristiniam išpuoliui iškyla valstybės institucijų veiklos KOORDINAVIMO būtinybė. Reaguojant į išpuolio padarinius, konkrečių veiksmų imasi policija, priešgaisrinė apsauga, greitosios pagalbos, sienos apsaugos ir kitos tarnybos. ES valstybių žvalgybos institucijos paprastai nevykdo kitų valstybinių institucijų veiklos koordinavimo funkcijos. Dažniausiai tai vidaus reikalų ministrų ar vyriausybių kompetencija, nes tai yra vidaus viešojo saugumo klausimai. Kovos prieš terorizmą klausimus Europos Sąjungos mastu sprendžia susirinkę šalių vidaus reikalų ministrai. 

Reikėtų prisiminti, kad nuo 2003 iki 2010 metų Valstybės saugumo departamentas rengė ilgalaikę valstybinę saugumo stiprinimo Programą prieš terorizmą. Tarpžinybinėje koordinacinėje komisijoje buvo rengiami priemonių įgyvendinimo (iš principo tai – reaguojančių institucijų pajėgumų stiprinimas) planai konkretiems laikotarpiams. Vienas iš Tarpžinybinės koordinacinės komisijos įkūrimo tikslų ir buvo Programos prieš terorizmą koordinavimas.

Tačiau 2010 metų rugpjūtį Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo nurodoma, kad už tarpinstitucinių veiklos planų (tarp kurių yra ir Programos prieš terorizmą priemonių planas) rengimą atsakingu turi būti paskirtas ministras. Laikantis šių teisės aktų ir kartu siekiant įgyvendinti Programą prieš terorizmą, pagrįstai iškilo tikslesnio atsakingų institucijų ir kompetencijos nustatymo klausimai.

Vykdydamas prievolę teikti siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, VSD ne kartą informavo Vyriausybę ir Seimo NSGK apie susidariusią situaciją ir ne kartą teikė siūlymus dėl kovos prieš terorizmą koordinavimo problemų. Vienas iš Departamento siūlymų – parengti Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo projektą, kuriame kovos prieš terorizmą koordinavimas Lietuvoje būtų vykdomas naudojant krizių prevencijos mechanizmus. Valstybės saugumo departamento manymu, šiuo metu Seimui pateiktas Viešojo saugumo plėtros programos projektas yra pateiktas laiku ir yra itin aktualus. Į šią programą įtraukti ir kovos prieš terorizmą aspektai, o už jos įgyvendinimą atsakingu planuojama skirti vidaus reikalų ministrą.

 

 

 
© 2009 metai