Switch to English
 
Informacija apie galiojančias tarnybines nuobaudas

 1. D. L. – griežtas papeikimas 2014-05-14 – tyčinė ir neatsargi veikla, kuria pažeidžiama tarnybinių šaunamųjų ginklų išdavimo, nešiojimo, laikymo ir naudojimosi tvarka, taip pat naudojimosi kitais daiktais, mechanizmais ar įrenginiais, propažintais didesnio pavojaus šaltiniais, taisyklės (elgesio su didesnio pavojaus šaltiniu taisyklių pažeidimas).

2. R. V. – tarnybinio atlyginimo sumažinimas 2014-06-02 – tyčinė ar neatsargi veikla, kuria pažeidžiamos darbo su įslaptinta informacija tvarkos taisyklės, nustatančios įslaptintos informacijos naudojimą, saugojimą (darbo su įslaptinta informacija tvarkos taisyklių pažeidimas), jeigu nėra nusikalstamos veikos požymių.

3. D. S. – griežtas papeikimas 2014-07-03 – tyčinis ar neatsargus tarnybinių pareigų, numatytų pareiginiuose nuostatuose, neatlikimas ar netinkamas atlikimas, taip pat teisėtu įsakymu ar pavedimu duotos užduoties neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas, jeigu nėra nusikalstamos veiklos požymių (tarnybinių pareigų neatlikimas).

4. E. R. – griežtas papeikimas 2014-07-03 ir tarnybinio atlyginimo sumažinimas 2014-10-07 – tyčinis ar neatsargus tarnybinių pareigų, numatytų pareiginiuose nuostatuose, neatlikimas ar netinkamas atlikimas, taip pat teisėtu įsakymu ar pavedimu duotos užduoties neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas, jeigu nėra nusikalstamos veiklos požymių (tarnybinių pareigų neatlikimas).

5. N. P. – griežtas papeikimas 2014-07-03 – tyčinis ar neatsargus tarnybinių pareigų, numatytų pareiginiuose nuostatuose, neatlikimas ar netinkamas atlikimas, taip pat teisėtu įsakymu ar pavedimu duotos užduoties neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas, jeigu nėra nusikalstamos veiklos požymių (tarnybinių pareigų neatlikimas).

6. N. Ž. – griežtas papeikimas 2014-07-03 – tyčinis ar neatsargus tarnybinių pareigų, numatytų pareiginiuose nuostatuose, neatlikimas ar netinkamas atlikimas, taip pat teisėtu įsakymu ar pavedimu duotos užduoties neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas, jeigu nėra nusikalstamos veiklos požymių (tarnybinių pareigų neatlikimas).

7. R. T. – griežtas papeikimas 2014-07-03 – tyčinis ar neatsargus tarnybinių pareigų, numatytų pareiginiuose nuostatuose, neatlikimas ar netinkamas atlikimas, taip pat teisėtu įsakymu ar pavedimu duotos užduoties neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas, jeigu nėra nusikalstamos veiklos požymių (tarnybinių pareigų neatlikimas).

8. K. Š. – griežtas papeikimas 2014-07-11 – tyčinis ar neatsargus tarnybinių pareigų, numatytų pareiginiuose nuostatuose, neatlikimas ar netinkamas atlikimas, taip pat teisėtu įsakymu ar pavedimu duotos užduoties neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas, jeigu nėra nusikalstamos veiklos požymių (tarnybinių pareigų neatlikimas).

9. V. C. – griežtas papeikimas 2014-07-11 – tyčinis ar neatsargus tarnybinių pareigų, numatytų pareiginiuose nuostatuose, neatlikimas ar netinkamas atlikimas, taip pat teisėtu įsakymu ar pavedimu duotos užduoties neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas, jeigu nėra nusikalstamos veiklos požymių (tarnybinių pareigų neatlikimas).

10. D.M. – tarnybinė nuobauda – atleidimas iš tarnybos 2015-11-24 pagal Žvalgybos įstatymo 53 straipsnio 8 punktą ( kai pareigūnas savo poelgiu tarnybos ar ne tarnybos metu pažemina žvalgybos pareigūno vardą). Tarnybinis nusižengimas numatytas Žvalgybos įstatymo 59 straipsnio 2 dalies 4 ir 9 punktuose. 

11. A.R. – tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas 2016-07-25 pagal Žvalgybos įstatymo 58 straipsnio 3 punktą. Tarnybinis nusižengimas numatytas Žvalgybos įstatymo 59 straipsnio 2 dalies 6 punkte.

12. E.G. – tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas 2016-08-02 pagal Žvalgybos įstatymo 58 straipsnio 3 punktą. Tarnybinis nusižengimas numatytas Žvalgybos įstatymo 59 straipsnio 2 dalies 2 punkte.

 

 
© 2009 metai