Switch to English
 
2012 metai

 

Stiprinama operatyvinės veiklos subjektų kontrolė

 2012.09.24

Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras Darius Valys ir Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius Gediminas Grina pasirašė tarpinstitucinį susitarimą, kuriuo stiprinama operatyvinę veiklą vykdančių subjektų kontrolė. Susitarimas pasirašytas atsižvelgiant ir į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto anksčiau išsakytą nuomonę dėl būtinybės toliau stiprinti žmogaus ir piliečių teisių bei laisvių apsaugą vykdant operatyvinę veiklą.
         
Valstybės saugumo departamento kartu su Generaline prokuratūra įdiegta ir pradėta naudoti kompiuterinė programinė įranga leis prokurorams prisijungti prie sistemos ERTIKIS ir griežčiau kontroliuoti operatyvinių tarnybų vykdomus telefoninių pokalbių pasiklausymus. ERTIKIS – tai informacinė sistema, kuri įstatymų nustatyta tvarka leidžia užtikrinti elektroniniais ryšio tinklais perduodamos informacijos turinio kontrolę. Prokurorai dabar galės tai daryti gyvai, t. y. realiu laiku. Ši programinė įranga padės koordinuoti operatyvinės veiklos subjektų bendradarbiavimą tiriant ir užkardant nusikalstamas veikas bei užtikrinant šalies nacionalinį saugumą.
        
Primename, kad Lietuvos Respublikos teisės aktais Valstybės saugumo departamentui pavesta sudaryti ir užtikrinti technines sąlygas vykdyti telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolę visiems Lietuvos Respublikoje veikiantiems operatyvinės veiklos subjektams. 
 

 

VSD dėl Alfa.lt skelbiamos informacijos kreipėsi į Generalinę prokuratūrą
 2012.09.06

Valstybės saugumo departamentas informuoja, kad atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 6 dienos "Alfa.lt" žurnalisto T. Dapkaus publikacijoje "Generolas Gailius: VSD vadovas Vaišnoras siekia išvengti atsakomybės "Snoro" istorijoje" metamus kaltinimus, VSD kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą prašydamas ištirti galimai nusikalstamą VSD generalinio direktoriaus pavaduotojo R.Vaišnoro ir kitų pareigūnų veiklą.

 

Seime pristatyta VSD veiklos apžvalga
 2012.06.06

Spaudos konferencija Seime
 
Seimo spaudos konferencijų salėje Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas A.Anušauskas, komiteto pirmininko pavaduotojas V.Bogušis ir Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius G.Grina pristatė 2011 metų VSD veiklos apžvalgą. Apžvalgos tekstą galite skaityti čia.

 

VSD pranešimas
 2012.06.05

2012 m. birželio 1 d. piliečiai D.Kuolys, L.Jakimavičius, N.Puteikis, S.Stoma ir kiti surengė viešą akciją prie Valstybės saugumo departamento administracinio pastato. Akcijos metu viena renginio dalyvių VSD apsaugos pareigūnui įteikė atviruką ir žaisliuką, skirtą D.Kedžio ir L.Stankūnaitės dukrai.
VSD atviruką ir žaisliuką persiuntė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

 

Paskelbtos Seimo Antikorupcijos komisijos posėdžio stenogramos
 2012.05.30

2012 m. gegužės 23 d. Valstybės saugumo departamentas išreiškė pageidavimą, kad Seimo Antikorupcijos komisija leistų paviešinti posėdžio, kuriame dalyvavo VSD vadovybė, stenogramas. Stenogramų tekstą Seimo Antikorupcijos komisija paskelbė 2012 m. gegužės 25 d.
 

 

VSD patikslina žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją    
 2012.05.24

Valstybės saugumo departamentas informuoja, kad "Vilniaus dienos" ir „Kauno dienos“ žurnalisto Justino Argusto straipsnyje „Viešumo pageidauja ne visi“ pateikta informacija, kad „iš Valstybės saugumo departamento atstovų dėl stenogramų viešinimo atsakymų Seimas negavo iki šiol“, nėra tiksli.

Valstybės saugumo departamentas 2012 m. balandžio 24 d. iš Seimo Antikorupcijos komisijos gavo 2012 m. vasario 22 d. posėdžio dalies, kurioje dalyvavo VSD vadovai, garso įrašą ir stenogramą. VSD specialioji ekspertų komisija 2012 m. gegužės 18 d. pripažino, kad Seimo Antikorupcijos komisijos pateiktoje medžiagoje nėra įslaptintos informacijos, susijusios su VSD veikla.

Apie tokią Specialiosios ekspertų komisijos išvadą 2012 m. gegužės 23 d. informuotas Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Taip pat Valstybės saugumo departamentas kreipėsi į Antikorupcijos komisiją dėl leidimo paviešinti posėdžio, kuriame dalyvavo VSD vadovybė, stenogramas. 

Valstybės saugumo departamentas pagal kompetenciją neturi įgaliojimų spręsti dėl kitų institucijų rengtų dokumentų viešinimo. VSD funkcija yra kontroliuoti įslaptintos informacijos apsaugos įgyvendinimą.
 

 

Valstybės saugumo departamentas atkreipia dėmesį į tikrovės neatitinkančią informaciją    
 2012.05.22

Pastarosiomis dienomis įvairiose žiniasklaidos priemonėse pasirodė visuomenės veikėjo Dariaus Kuolio ir žurnalisto Tomo Dapkaus tikrovės neatitinkančių teiginių, esą Valstybės saugumo departamentas parenka  vaiko teisių tarnybų specialistus.

D.Kuolys:(kalba netaisyta) “Kuri pareigūnė turi teisę dirbti su valstybės paslaptimis? Toji pareigūnė, kurią atrinko Valstybės saugumo departamentas, nes jis išduoda leidimus dirbti su valstybės paslaptimis. Tai yra – Aidis Meželis šiandien mums parinko pareigūnę, kuri kuruoja mergaitę. Štai Valstybės saugumo departamentas, kuris pats labai prastai atrodo visoje šitoje istorijoje, nes visą laiką šmėžavo šitoje istorijoje – ir Aidis Meželis, ir kiti aukšti pareigūnai. Šioje Kauno žudynių ir pedofilijos istorijoje tikrai visą laiką dalyvavo Valstybės saugumo departamentas.“  (E.Jakilaičio interviu su D.Kuoliu 2012 05 20 dienos „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „24/7“)

T.Dapkus:(kalba netaisyta) “Dabar mergaitei yra paskirta vaiko teisių specialistė, kurią parinko arba kurią atrinko Valstybės saugumo departamentas išduodamas jai leidimą dirbti su slapta informacija. Joks kitas vaiko teisių specialistas Lietuvoje, kaip aš suprantu, neturi net tokio leidimo. Kaip jūs vertinate tokį faktą, kad VSD dabar atrenka psichologus? (2012 05 20  dienos T.Dapkaus LNK televizijos laida „Alfa savaitė“)

Primename, kad pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatas, Valstybės saugumo departamentas neinicijuoja leidimo darbui su įslaptinta informacija išdavimo procedūros ir tokių leidimų neišduoda. Leidimą darbui su įslaptinta informacija išduoda į VSD kreipęsis paslapčių subjektas (šiuo konkrečiu atveju – Kauno miesto savivaldybės administracija rekomendavus Socialinės apsaugos ir darbo misterijai), gavęs VSD sutikimą.

Apie leidimo dirbti su įslaptinta informacija suteikimo vaiko teisių specialistei aplinkybes VSD informavo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Teisės ir teisėtvarkos komitetus.

 

Dėl VSD planuojamų viešųjų pirkimų
 2012.05.14

Atsižvelgiant į dienraščio „Lietuvos žinios“ paklausimą dėl VSD planuojamų pirkti kelionių organizavimo paslaugų 36 mėnesių laikotarpiui, informuojame, kad Valstybės saugumo departamentas, būdamas viena iš nacionalinį saugumą užtikrinančių institucijų, vykdo įsipareigojimus NATO ir Europos Sąjungos partneriams dalyvaudamas įvairių formatų renginiuose. Detali informacija apie žvalgybos ir saugumo tarnybų susitikimus nėra teikiama nei Lietuvoje, nei užsienio valstybėse.

Vykdydamas Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir siekdamas optimaliai panaudoti biudžeto lėšas, Valstybės saugumo departamentas, kaip ir kitos valstybės institucijos, viešai skelbia trejų metų planuojamas pirkti kelionių organizavimo paslaugas.

 

VSD reikalauja paneigti tikrovės neatitinkančią informaciją
 2012.05.08

Valstybės saugumo departamentas kreipėsi į dienraščio „Lietuvos žinos“ vyriausiąjį redaktorių V.Vasiliauską prašydamas paneigti tikrovės neatitinkančią ir VSD dalykinę reputaciją pažeidžiančią informaciją.

VSD prašo paneigti 2012 m. vasario 22 d. dienraščio „Lietuvos žinios“ straipsnyje „Valstybės užvaldymas: atsitraukti, persigrupuoti, pulti (2)“ paskelbtą informaciją, kad „Majoras V.Giržadas apie Rusijos tarnybų aktyvumą šioje karo nusikaltimų byloje ne kartą informavo VSD valdybos viršininką Aidį Mieželį. Tačiau VSD nesiėmė jokių veiksmų, atsisakė pradėti slaptą susijusių asmenų kontrolę“. Analogiško turinio informacija buvo paskelbta ir 2012 m. gegužės 8 d. dienraščio „Lietuvos žinios“ straipsnyje „Rusija stebi ir kontroliuoja“.

Kadangi minėtuose straipsniuose paskelbta informacija neatitinka tikrovės ir pažeidžia Valstybės saugumo departamento dalykinę reputaciją, VSD reikalauja, kad dienraštis „Lietuvos žinios“ ją paneigtų. 

Apie minėtą reikalavimą informuotas Seimo NSGK, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ir UAB Koncernas „Achemos grupė“.

 

VSD mokymo centre lankėsi europarlamentarų delegacija
 2012.04.26

2012 04 26 dieną Valstybės saugumo departamento mokymo centre lankėsi Europos Parlamento Piliečių teisių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariai Juanas Fernando Lopezas Aguilaras, Sara Ludford, Helene Flautre, Tanja Fajon, Michele Striffler, Ana Gomes ir juos lydinčių asmenų delegacija.

Delegacijos nariams buvo parodytos VSD administruojamo pastato patalpos, infrastruktūra ir atsakyta į delegacijos narių klausimus.

Atkreiptinas dėmesys, kad vizitas buvo organizuotas išimties tvarka, nes su nacionaline žvalgyba ir jos institucijomis susiję klausimai pagal Europos Sąjungos teisę yra šalių narių nacionalinė kompetencija.

 

VSD pateikė pastabas įstatymo projektui
 
 2012.04.25
2012 04 25 Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui svarstant VSD įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymą ( jis susijęs su Seimo statuto "Dėl Seimo statuto 206 straipsnio pakeitimo" įstatymo projektu), buvo išklausytos Valstybės saugumo departamento pastabos.

Pagal galiojančius teisės aktus, VSD parlamentinė kontrolė, vertinant ir Departamento metinę ataskaitą, kuri yra įslaptintas dokumentas, vykdoma laikantis įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų. Tokios pačios nuostatos galioja ir svarstant bendruosius žvalgybos tarnybos veiklos klausimus – jie nagrinėjami uždaruose NSGK posėdžiuose.

 

Seimas priėmė svarstyti Žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

 2012.04.25
2012-04-24 dieną Seimo narių dauguma buvo pritarta  priimti svarstyti Lietuvos Respublikos  žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą.

Pristatydamas įstatymo projektą  ir jį lydinčius įstatymų pakeitimus, Seimo NSGK pirmininkas Arvydas Anušauskas pažymėjo, kad pateiktu Žvalgybos įstatymo projektu siekiama išsamiai ir nuosekliai reglamentuoti žvalgybą, kontržvalgybą, žvalgybos institucijų koordinavimą ir kontrolę, taip pat žvalgybos pareigūnų, atliekančių labai specifinį darbą, tarnybos sąlygas ir socialines garantijas.

Buvo pažymėta, kad rengiant projektą atsižvelgta į Valstybės gynybos tarybos patvirtintą  Žvalgybos kontrolės koordinavimo stiprinimo koncepciją ir Seimo NSGK teiktus siūlymus.

Atkreiptas dėmesys į tai, kad naujasis Žvalgybos įstatymo projektas atskirtų žvalgybą nuo teisėsaugos; aiškiai reglamentuotų kontržvalgybą; taip pat nustatytų aiškius žvalgybos informacijos rinkimo pagrindus ir tokios informacijos panaudojimą. Naujasis įstatymas leis žvalgybos ir kontržvalgybos institucijoms iš esmės atsisakyti joms nebūdingų atributų: inspektorių pareigybių, uniformų, laipsnių; taip pat įstatymu būtų įtvirtinta, kad operatyviniai tyrimai galėtų būti atliekami tik išimtiniais atvejais.

Ypač svarbu, kad naujuoju įstatymu bus aiškiai ir detaliai reglamentuota žvalgybos institucijų veiklos kontrolė  ir koordinavimas.
 

 

VSD patikrino, kaip FNTT laikomasi įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų

 2012.04.17
Valstybės saugumo departamentas, siekiant nustatyti, ar Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT) yra laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, atliko patikrinimą. 

Patikrinimo metu buvo įvertintas bendros įslaptintos informacijos apsaugos organizavimas, fizinės apsaugos būklė, personalo patikimumas, automatizuotų duomenų apdorojimo sistemoms ir tinklams taikomos apsaugos priemonės ir procedūros.

Atlikus patikrinimą nenustatyta, kad FNTT būtų prarasti  įslaptinti dokumentai. Taip pat buvo padaryta bendra išvada, kad FNTT įslaptintos informacijos apsaugos organizavimas bei atskirose įslaptintos informacijos apsaugos srityse taikomos apsaugos priemonės ir procedūros iš dalies atitinka Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytus reikalavimus.  Apie tyrimo metu nustatytus trūkumus informuoti VRM ir FNTT vadovai, kurie įpareigoti nurodytus trūkumus pašalinti.
 

Seimo NSGK pritarė 2011 metų VSD veiklos ataskaitai
 2012.04.16
Valstybės saugumo departamentas, vykdydamas įstatymais numatytus atskaitingumo ir priežiūros įpareigojimus, Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui pateikė 2011 metų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą ir 2011 metų VSD veiklos ataskaitą.

NSGK išklausė VSD informaciją dėl metinio grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo, kuriame buvo pateikta informacija apie grėsmes įvairiems Lietuvai svarbiems ūkio sektoriams, atkreiptas dėmesys į užsienio valstybių žvalgybų veiklą Lietuvoje, aptarti konkretūs duomenys pagal atitinkamas VSD veiklos sritis.  

Svarstant VSD metinę ataskaitą pažymėta, kad 2011 metų VSD veiklos strategija negalėjo būti visiškai įgyvendinama dėl nepakankamo institucijos veiklos finansavimo. NSGK savo sprendime konstatavo, kad strategijos tikslus įgyvendinti neskiriant VSD veiklai pakankamai finansinių išteklių, bus sudėtinga ir ateityje. Dėl nepakankamo finansavimo 2011 metais Departamentas negalėjo visiškai įvykdyti Diplomatinės tarnybos institucijų saugaus funkcionavimo užtikrinimo programos. NSGK  apie tai informavo Vyriausybę ir teikė savo siūlymus.

Apsvarstęs 2011 metų VSD metinę ataskaitą, NSGK išreiškė apgailestavimą, kad kai kuriose visuomenės informavimo priemonėse vyrauja išankstinė negatyvi nuomonė apie Departamentą ir jo pareigūnus. Pažymėta, kad tai daro neigiamą įtaką Departamento veiklai, jos rezultatams, taip skatinamas nepasitikėjimas svarbia žvalgybos institucija bei gali būti trikdomos pastangos reformuoti VSD ir padaryti jo veiklą skaidrią bei suprantamą visuomenei. Kartu buvo konstatuota, kad NSGK negavo duomenų, patvirtinančių viešojoje erdvėje minėtus Departamento ar saugumo pareigūnų 2011 metais galimai vykdytus neteisėtus veiksmus.

Pritaręs 2011 metų Valstybės saugumo departamento ataskaitai, (pasinaudoję šia nuoroda, galite atsisiųsti NSGK sprendimą) Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas Departamentui pasiūlė pateikti informaciją apie poreikius, būtinus VSD keliamoms užduotims vykdyti. Taip pat pasiūlyta teikti išsamesnę informaciją visuomenei apie institucijos veiklą ir iki 2012 metų gegužės 1 dienos pateikti Komitetui viešą informaciją apie VSD tikslus, uždavinius ir svarbiausius veiklos rezultatus. NSGK nurodė Departamentui pateikti informaciją Valstybės gynimo tarybai (VGT) dėl nustatytos žvalgybos informacijos poreikių ir prioritetų įgyvendinimo problemų bei informuoti VGT apie VSD strategijos įgyvendinimą.
 

Dėl saugumo pareigūnų laipsnių 
 2012.04.05
 
Pagal šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento įstatymą departamento pareigūnams yra suteikiami šie laipsniai:
saugumo generolo, saugumo pulkininko, saugumo pulkininko leitenanto, saugumo majoro, saugumo kapitono, saugumo vyresniojo leitenanto, saugumo leitenanto, saugumo jaunesniojo leitenanto, saugumo viršilos. (Kaip atrodo antpečiai galite pasižiūrėti tinklalapio skiltyje „VSD pareigūnų laipsniai“).

Valstybės gynimo tarybai 2010 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. V–31 patvirtinus Žvalgybos kontrolės ir koordinavimo stiprinimo koncepciją, prasidėjo nacionalinės žvalgybos sistemos pertvarka. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento strategijos 2011-2020 m. nuostatas, kurioms pritarė Valstybės gynimo taryba ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Valstybės saugumo departamentas yra civilinė (nestatutinė) žvalgybos institucija.

Siekiant išsamiai ir nuosekliai reglamentuoti žvalgybą, kontržvalgybą, taip pat  žvalgybos pareigūnų tarnybos sąlygas, 2011 m. Valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos darbo grupė parengė Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. Jame numatyta, kad žvalgybos pareigūnai saugumo laipsnių nebeturės, kadangi departamentas nėra karinė institucija.

 

Pranešimas
 2012.02.27
2012 metų vasario 27 dieną Valstybės saugumo departamentas su Generaline prokuratūra suderino dokumento (2012 metų vasario 14 dienos VSD rašto Vidaus reikalų ministrui) perdavimo procedūrą ir pateikė jį suinteresuotiems asmenims bei institucijoms: Prezidentei, Seimo, Vyriausybės vadovams, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui bei Seimo Antikorupcijos komisijai.

 

Pranešimas
 2012.02.27

Atsižvelgdamas į Seimo Antikorupcijos komisijos pageidavimą, 2012 metų vasario 24 dieną Valstybės saugumo departamentas komisijai pateikė VSD rengtų dokumentų, susijusių su departamente atliktų asmenų tyrimo poligrafu administravimu, kopijas. Kopijos buvo pateiktos ir VSD veiklą kontroliuojančiam Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui.

Atkreipiame dėmesį, kad 2012 metų vasario 14 dienos VSD rašte paslapčių subjekto vadovui, Vidaus reikalų ministrui R.Palaičiui išdėstyta medžiaga, gali būti naudojama teisminiuose procesuose ar ginčuose, todėl teiktina tik suderinus su Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra. 

 

Pranešimas
 2012.02.22

Atsižvelgdamas į visuomenės susidomėjimą, Valstybės saugumo departamentas patvirtina, kad 2011 metų lapkričio 17 dieną, gavęs Generalinės prokuratūros raštą, pradėjo rinkti informaciją dėl galimo informacijos nutekinimo iš pasitarimo dėl padėties banke „Snoras“ aplinkybių.

Valstybės saugumo departamentas Generalinės prokuratūros prašymu poligrafu patikrino pasitarime dalyvavusius prokurorus. Vėliau analogiškas patikrinimas buvo atliktas ir dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų. Procedūros buvo atliekamos pagal Poligrafo naudojimo įstatymą.

Atlikus tyrimus poligrafu (toks tyrimas traktuojamas kaip priemonė surinkti papildomai informacijai), apie rezultatus buvo informuoti aukščiausi politiniai valstybės ir su tyrimu susijusių institucijų vadovai.
 
Pagal Poligrafo naudojimo įstatymą visi tiriamieji turi teisę į pakartotinus tyrimus. Siekiant nešališkumo, Valstybės saugumo departamentas norintiems pakartoti tyrimą rekomendavo tai padaryti kitose tokią teisę turinčiose institucijose.

Kaip jau buvo skelbta, 2012 metų vasario 14 dieną apibendrintus visų tyrimų rezultatus Valstybės saugumo departamentas savo rašte pateikė vidaus reikalų ministrui R.Palaičiui ir pasiūlė priimti atitinkamus sprendimus.

Valstybės saugumo departamentas informuoja, kad Lietuvos žvalgybos ir saugumo institucijų tyrimo poligrafu specialistai yra nuolat sertifikuojami Vakarų valstybėse.

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra šiuo metu yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl informacijos apie planuojamus pareigūnų veiksmus, tiriant banko „Snoras“ veiklą, neteisėto atskleidimo, todėl Valstybės saugumo departamentas negali teikti su tyrimu susijusių detalių komentarų.
 

 

VSD atliko tyrimą dėl pareigūno veiklos
 2012.01.16

2012 01 05 dieną žurnalisto Virginijaus Savukyno Lietuvos radijo laidoje „Forumas“ kalbėjo Lazdijų rajono Rudaminos miestelio bendruomenės pirmininkė Rūta Cimakauskienė. Ji minėjo, kad gyventojams pradėjus aktyviai domėtis strategiškai svarbaus projekto – elektros tilto tarp Lietuvos ir Lenkijos tiesimo – aplinkybėmis, jai paskambino žmogus ir prisistatė esąs iš Valstybės saugumo departamento. Jis sakęs, kad nori susitikti ir pakalbėti bendruomenei aktualiu klausimu, tačiau nedetalizavo apie ką. R.Cimakauskienė tokį skambutį įvertino kaip galimą spaudimą bendruomenei.

Laidos „Forumas“ dalyviai pareiškė tikintys, kad po tokio fakto paviešinimo VSD išsiaiškins, ar tikrai R.Cimakauskienei skambino šios tarnybos pareigūnai, ar tai buvo tik nevykusi provokacija prisidengiant saugumo vardu.

Valstybės saugumo departamentas patikrino minėtą informaciją ir patvirtina, kad, norėdamas aptarti Rudaminos miestelio bendruomenei iškilusias problemas, su R.Cimakauskiene kalbėjosi įgaliojimus turintis departamento pareigūnas. Valstybės saugumo departamentas veikia atsižvelgdamas į grėsmes nacionaliniam saugumui ir pagal Valstybės gynimo tarybos formuluojamas užduotis.
 

 

 
© 2009 metai