Switch to English
 
Jonui Brazdžiui

 

 

Jonas Brazdžius

                                      1915.05.31 – 2012.04.02

2012 metų balandžio 2-ąją eidamas 97-uosius metus mirė buvęs ilgametis Valstybės saugumo departamento darbuotojas Jonas Brazdžius.

Valstybės saugumo departamente J.Brazdžius pradėjo dirbti 1936 metais. Baigęs Kauno karo mokyklą jis įsidarbino Valstybės saugumo departamente.Tuometinis VSD vadovas Augustinas Povilaitis paskyrė tarnauti J.Brazdžių į Klaipėdą. Jaunas pareigūnas tapo šios ypač svarbios ir tada turėjusios ypatingų problemų apygardos viršininku.  Apie tą laikotarpį  J.Brazdžius yra pasakojęs kaip apie ypač sudėtingą istorinį metą. Europai gyvenant Antrojo pasaulinio karo nuojauta, Klaipėdos krašte provokiškos jėgos kėlė galvas, kūrėsi separatistų judėjimai, įvairios priedangos organizacijos. Valstybės saugumo departamento Klaipėdos apygardos pareigūnams teko daug dirbti aiškinantis, kiek ir kokių jų buvo, sužinoti, kaip veikia antivalstybinės organizacijos, kokių jos turi tikslų ir kokiais būdais planuoja kenkti Lietuvos valstybei.

Po metų jaunas darbuotojas J.Brazdžius buvo pasiųstas mokytis į Spandau kriminalinės policijos akademiją netoli Berlyno. 1939-aisiais baigęs mokslus jis grįžo į Klaipėdą ir dirbo čia iki vokiečiams okupuojant šį kraštą. Prasidėjus sovietų okupacijai J.Brazdžius buvo suimtas ir nuteistas dešimtmetį kalėti Krasnojarsko krašto lageriuose. Į Lietuvą J.Brazdžius sugrįžo tik 1972 metais.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, 1992-aisiais J.Brazdžius vėl buvo pakviestas dirbti į Valstybės saugumo departamentą. Šįkart – į Utenos apygardos skyrių. Čia  J.Brazdžius išdirbo trejus metus. Nepaisant garbaus amžiaus, J.Brazdžius iki pat mirties išliko puikios atminties ir šviesaus proto. Jis sakydavo, kad gyvenime vadovavosi viena svarbiausių VSD pareigūnų regulų –  niekada neužmiršti, kad esi žmogus ir turi reikalą su tokiais pat žmonėmis – turi būti visada ir visur humaniškas.  

2012 metų gegužės 31-ąją J.Brazdžiui būtų suėję 97-eri metai...

 

In memoria

© 2009 metai