Switch to English
 
Įslaptintos informacijos žymėjimas

Įslaptinta informacija – tai paslapčių subjekto pripažinta valstybės ar tarnybos paslaptimi informacija apie dokumentų, darbų, gaminių ar kitų objektų buvimą, esmę ar turinį, taip pat tokia paslaptimi pripažinti patys dokumentai, darbai, gaminiai ar kiti objektai.

Įslaptinta informacija pagal svarbą, galimos žalos ją praradus ar atskleidus dydį bei pagal jos apsaugą skirstoma į:

 • visiškai slaptą;
 • slaptą;
 • konfidencialią;
 • riboto naudojimo.

Žyma „Visiškai slaptai“ suteikiama valstybės paslaptį sudarančiai informacijai. Tokios informacijos praradimas arba neteisėtas atskleidimas gali:

 • sukelti grėsmę Lietuvos Respublikos suverenitetui;
 • sukelti grėsmę teritorijos vientisumui;
 • turėti ypač sunkių pasekmių valstybės interesams;
 • sukelti pavojų žmogaus gyvybei.

Žyma „Slaptai“ suteikiama valstybės paslaptį sudarančiai informacijai. Tokios informacijos praradimas ar neteisėtas atskleidimas gali:

 • pažeisti valstybės gynybinę galią;
 • padaryti žalos valstybės interesams.

Žyma „Konfidencialiai“ suteikiama tarnybos paslaptį sudarančiai informacijai. Tokios informacijos praradimas arba neteisėtas atskleidimas gali:

 • pakenkti valstybės interesams;
 • padaryti žalos valstybės institucijų veiklai;
 • sudaryti prielaidas neteisėtam valstybės paslaptį sudarančios informacijos atskleidimui.

Žyma „Riboto naudojimo“ suteikiama tarnybos paslaptį sudarančiai informacijai. Tokios informacijos praradimas arba neteisėtas atskleidimas gali pakenkti valstybės institucijų interesams.

 
© 2009 metai