Switch to English
 
Jonas Statkus

Vadovavimo laikotarpis: 1931 m. balandžio 2 d.–1934 m. rugsėjo 1 d.
 

Jonas Statkus – vienas iš pagrindinių politinio sekimo ir kontržvalgybos organizatorių 1928–1933 m. (kartu su kitais Lietuvos saugumo tarnybos vadovais A. Survila, S. Rusteika ir A. Povilaičiu).

 

 

 

Gimė                       1904 m. Panevėžio apskrityje, Subačiaus valsčiuje, Gakūnų kaime.
Mirė                        1940 m. (?) (suimtas liepos 6 d., laikomas dingusiu be žinios).
Išsilavinimas        Studijavo teisės mokslus Prancūzijoje.
Apdovanojimai     Gedimino 3-iojo laipsnio ordinas.
                                 Estijos Erelio ordinas.
Karinis laipsnis   (duomenų neturime).

Vadovavimas Lietuvos saugumo tarnybai

Yra žinoma, kad Jonas Statkus (Stacevičius) nuo 1928 m. iki 1931 m. balandžio 2 d. vadovavo Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Kriminalinės policijos I (Politiniam) skyriui.

Lietuvos saugumo tarnybos vadovu – tuo metu VRM Kriminalinės policijos valdybos, vėliau Valstybės saugumo departamento direktoriumi – buvo nuo 1931 m. balandžio 2 d. iki 1934 m. rugsėjo 1 dienos.

J.Statkaus vadovavimo laikotarpiu atlikti pagrindiniai organizaciniai darbai (1931–1933 m.). Tarnyba reorganizuota teisiniu, techniniu ir metodiniu lygmeniu, patobulinta bei labiau reglamentuota saugumo tarnybos darbuotojų veikla.

1933 m. gegužės 29 d. vidaus reikalų ministras S.Rusteika pertvarkė Kriminalinės policijos valdybą į Valstybės saugumo departamentą (pertvarkymas įsigaliojo 1933 m. birželio 1 d.). Saugumo policija  buvo atskirta nuo Kriminalinės policijos.

1934 m. pradžioje paskelbtas Valstybės saugumo departamento vidaus statutas. Jame pirmą kartą buvo akcentuojamas objektyvumas tiriant galimus nusikaltimus.

J.Statkus, vadovaudamas VSD, tęsė ankstesnių vadovų pradėtą bendradarbiavimą su Latvijos ir Estijos specialiosiomis tarnybomis. Buvo apdovanotas Estijos Erelio ordinu.

Istorikas A.Anušauskas knygoje Lietuvos slaptosios tarnybos 1918–1940 rašo, kad  vidaus ar užsienio politika 4-ąjį dešimtmetį dažnai paversdavo niekais valstybės saugumo tarnybų darbo rezultatus. Pavyzdžiui, 1931 m. laisvėje liko beveik visi 1927 m. Tauragės pučo dalyviai.

Po tarnybos kontržvalgyboje

Yra žinoma, kad Jonas Statkus po darbo Valstybės saugumo departamente išvyko į Prancūziją toliau studijuoti teisės mokslų. Gyveno Paryžiuje 1934–1938 metais.

1939–1940 m. buvo Tautininkų sąjungos generalinis sekretorius.

1940 m. liepos 6 d.  (kitais duomenimis – liepos 11 d.) suimtas, liepos 23 d. išvežtas į Maskvos Lubiankos kalėjimą, vėliau kalintas Butyrkų kalėjime. 1941 m. pradžioje šeimai iš Maskvos buvo pranešta, kad atsiųstų jam žieminių rūbų, vėliau dingo be žinios.

 

In memoria

© 2009 metai