Switch to English
 
Steponas Rusteika

Vadovavimo laikotarpis: 1930 m. vasario 1 d.–1931 m. balandžio 2 d. 


Steponas Rusteika – vienas iš pagrindinių politinio sekimo ir kontržvalgybos organizatorių 1928–1933 m. (kartu su kitais Lietuvos saugumo tarnybos vadovais A.Survila, J.Statkumi ir A.Povilaičiu).

S.Rusteiką, kaip ir kitą Lietuvos saugumo tarnybos vadovą B.Vėžį, kėsintasi nužudyti (1930 m.).

         


Gimė                         
1887 metais.
Mirė                           1941 m. (sušaudytas).
Išsilavinimas           1914 m. baigė Tartu universiteto Teisės skyrių.
Apdovanojimai        Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinas.
                                    Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio ordinas.
Karinis laipsnis       Pulkininkas.

Trumpa biografija

Steponas Rusteika vadovavo Lietuvos saugumo tarnybai – tuo metu Vidaus reikalų ministerijos Kriminalinės policijos valdybai – daugiau negu vienus metus: nuo 1930 vasario 1 d.  iki 1931 m. balandžio 2 dienos.

Jam vadovaujant buvo atskirti politinis sekimas ir kontržvalgyba, sustabdytas duomenų rinkimas apie asmenis, pageidaujančius įsidarbinti valdiškoje tarnyboje arba norinčius gauti ištikimybės liudijimą (tokie duomenys, vėliau ne tokie išsamūs, buvo renkami nuo 1920 metų).

1930 m. rugpjūčio 19 d. „Geležinio vilko“ organizacijos narys J.Vaitkevičius-Plaštakis (buvęs   S.Rusteikos agentas) įvykdė teroristinį aktą, bandydamas savo organizacijos nurodymu nužudyti Kriminalinės policijos valdybos direktorių.

Po tarnybos Lietuvos kontržvalgyboje

Po tarnybos Lietuvos kontržvalgyboje Steponas Rusteika paskirtas vidaus reikalų ministru. Jo naujosios pareigos toliau buvo susijusios su Lietuvos saugumo tarnybos organizavimu.

1933 m. gegužės 29 d. vidaus reikalų ministras S.Rusteika pertvarkė Kriminalinės policijos valdybą į Valstybės saugumo departamentą (pertvarkymas įsigaliojo 1933 m. birželio 1 d.). Saugumo tarnyba buvo atskirta nuo Kriminalinės policijos.

1934 m. pradžioje S.Rusteika paskelbė Valstybės saugumo departamento statutą. Jame pirmą kartą buvo akcentuojamas objektyvumas tiriant galimus nusikaltimus: „[…] pildydamas tarnybos pareigas, tarnautojas neturi žiūrėti asmenų visuomeninės padėties, bet turi griežtai laikytis įstatymų bei įsakymų nustatytos tvarkos“ (Anušauskas A., Lietuvos slaptosios tarnybos 1918–1940, Vilnius: Mintis, 1998, p. 192).

Vėliau S.Rusteika paskirtas Kauno miesto viceburmistru.

Paskutinės žinios apie S.Rusteiką siekia 1941 metus. Sovietų Sąjungai okupavus ir aneksavus Lietuvą, NKVD suėmė jį 1940 m. rugpjūčio 6 dieną. Kalintas Kauno kalėjime. 1941 m. gegužės 30 d. sovietinio karo tribunolo nuteistas mirties bausme. 1941 m. vasarą prasidėjus karui, S.Rusteika buvo išvežtas kartu su kitais „mirtininkais“ į Minsko kalėjimą ir ten 1941 m. birželio 24 d. sušaudytas.

 

In memoria

© 2009 metai