Switch to English
 
Aleksandras Survila

Vadovavimo laikotarpis: 1928 m. sausio 1 d.–1929 m. lapkričio 1 d.


Aleksandras Survila buvo vienas iš pagrindinių politinio sekimo ir kontržvalgybos organizatorių 1928–1933 m. (kartu su kitais Lietuvos saugumo tarnybos vadovais S.Rusteika, J.Statkum ir A.Povilaičiu).

1923–1940 m. ėjo atsakingas pareigas nepriklausomos Lietuvos teisėsaugos struktūrose. 

 Gimė
                         1896 m. Švenčionių apskrityje, Višnevos kaime.
Mirė                           (duomenų neturime).
Išsilavinimas          (duomenų neturime).
Apdovanojimai       Gedimino 3-iojo laipsnio ordinas (1928 m.).
Karinis laipsnis      (duomenų neturime).

Trumpa biografija    

1923 m. Aleksandras Survila pradėjo vadovo karjerą Lietuvos saugumo tarnyboje – dirbo Generalinio štabo Žvalgybos skyriuje kanceliarijos viršininku.

Po 1923 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos saugumo tarnybos reorganizacijos A.Survila buvo paskirtas Lietuvos kontržvalgybos – VRM Kriminalinio skyriaus „B“ – viršininko (A.Račio) pavaduotoju.

1927 m. gegužės – lapkričio mėn. vadovavo VRM Kriminalinės policijos skyriui „A“.

Lietuvos saugumo tarnybos organizavimas ir vadovavimas

Aleksandras Survila 1928 m. sausio 1 d. pradėjo eiti Lietuvos kontržvalgybos – tuo metu VRM Kriminalinės policijos valdybos – direktoriaus pareigas. Jau sausio mėn. buvo patvirtintas Kriminalinės policijos statutas. Nepraėjus metams – 1928 m. gruodžio 18 d. – patvirtintos antrosios Politinių nusikaltėlių sekimo taisyklės (pirmąsias 1924 m. sudarė A. Račys).

A.Survila rūpinosi savo pavaldinių ir institucijos autoritetu. 1929 m. sausio 30 d. jo įsakyme rašoma, kad „[…] Kriminalinės policijos valdininkai su areštuotais apsieina nemandagiai ir net vartoja smurto priemones. Tokie valdininkų pasielgimai žemina mūsų įstaigos autoritetą ir pačią valstybę stato į nekultūringų tautų tarpą […]“ (Anušauskas A., Lietuvos slaptosios tarnybos 1918–1940, Vilnius: Mintis, 1998, p. 170).

Po tarnybos kontržvalgyboje

Po vadovavimo Lietuvos saugumo tarnybai Aleksandras Survila ėjo atsakingas pareigas Vidaus reikalų ministerijoje: buvo Bendrųjų reikalų, vėliau – Administracijos departamento direktorius.

1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. Gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose.

 

In memoria

© 2009 metai