Switch to English
 
Bronius Vėžys

Vadovavimo laikotarpis: 1926 m. gruodžio 17–23 d. 

Nuotraukos neturime


Bronius Vėžys – trumpiausiai (septynias dienas) Lietuvos saugumo tarnybai vadovavęs viršininkas. Jis pradėjo tarnauti 1919 m. ir perėjo bene visas tarnybinės karjeros pakopas – nuo ūkvedžio-buhalterio iki tarnybos vadovo.

Dirbdamas nepriklausomos Lietuvos labui, B.Vėžys patyrė didžiausius išbandymus: 1926 m. buvo įkalintas, 1927 m. kėsintasi jį nužudyti.

 


Gimė                  
1899 m. sausio 10 d. Utenos apskrityje, Alantos valsčiuje, Makylių kaime.
Mirė                     1957 metais JAV Ilinojaus valstijoje.
Išsilavinimas        (duomenų neturime).
Apdovanojimai     (duomenų neturime).
Karinis laipsnis    (duomenų neturime).

Tarnavimas Lietuvos saugumo tarnyboje

Bronius Vėžys Lietuvos saugumo tarnybos struktūrose pradėjo tarnauti nuo 1919 m. rugpjūčio 1 d.  Generalinio štabo Žvalgybos skyriuje ūkvedžiu-buhalteriu. Trūkstant darbuotojų vykdė žvalgybines užduotis.

1924 m. sausio mėn. įsteigus Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Politinę policiją B. Vėžys buvo paskirtas agentūros vedėju. Sukūrė patikimą agentų tinklą.

Greitai B.Vėžys buvo įvertintas įstaigos vadovų – paskirtas I (Politinio) skyriaus viršininku, kiek vėliau Politinės policijos viršininko A.Račio padėjėju.

Pasikeitus politinei padėčiai – krikščionims demokratams pralaimėjus rinkimus į Seimą – 1926 m. liepos mėn. B.Vėžys ir Politinės policijos viršininkas A.Račys buvo atleisti iš tarnybos.

B.Vėžys neperdavė turėtos agentūros naujajam viršininkui ir atsisakė teikti informaciją apie opozicijoje atsidūrusius politikus, karininkus bei pristatyti į užsienį išvykusį A. Račį, todėl 1926 m. rugsėjo 23 d. buvo suimtas.

Po 1926 m. gruodžio 17 d. karininkų perversmo išleistas iš kalėjimo ir laikinai paskirtas Politinės policijos viršininku (1926 m. gruodžio 17–23 d.).

Vėliau buvo Agentūros skyriaus viršininku, tarnavo reorganizuotoje Lietuvos saugumo tarnyboje – VRM Kriminalinės policijos valdybos skyriuje „A“.

1927 m. rudenį planuojamo plečkaitininkų sukilimo metu greta kai kurių valstybės vadovų buvo numatyta sušaudyti ir B.Vėžį.

Vėliau, pertvarkius VRM Kriminalinę policiją į Valstybės saugumo departamentą (VSD), B.Vėžys tęsė tarnybą jame – buvo Agentūros skyriaus viršininku, vėliau – VSD inspektoriumi.

Agentūros skyriaus uždavinys buvo nustatyti bei neutralizuoti valstybės ir visuomenės saugumui kylančius pavojus.

 

In memoria

© 2009 metai